Starosta Stříbra Martin Záhoř.Starosta Stříbra Martin Záhoř.Zdroj: Město StříbroV těchto týdnech se současně pracuje na poliklinice a domu dětí a mládeže. Jedná se o poměrně rozsáhlé rekonstrukce. Co vše se na těchto objektech dělá?

Kromě toho, co jste řekl, pokračuje ještě rekonstrukce základní umělecké školy a několik dalších menších akcí. Patří sem třeba i dokončená etapa opravy hřbitovní zdi, pokračuje se i v revitalizaci parku. U polikliniky se jedná o zateplení budovy, výměnu střešního pláště, kompletní revitalizaci venkovní části budovy. Zakázka je to zhruba za 17 milionů korun a město mohlo čerpat poměrně zajímavou dotaci. Poliklinika bude po dokončení jednou z dominant centra. Na přední části budovy budou obnoveny původní římsy…

Ty tam teď nebyly, ty byly nějakou přestavbou v minulých desetiletích strženy?

Ano, teď je budeme vracet zpětně, bude to po dokončení hezký dům.

Budou dočasně pacienti trochu omezeni na pohybu, než se práce dokončí?

Nebudou, dodavatel musí v rámci stavby vždycky zajistit řádně zabezpečený vstup na všechna oddělení.

Přejděme k druhé významné rekonstrukci, a to domu dětí a mládeže…

Tam se jedná o půdní vestavbu, jejíž součástí bude oprava střešního pláště a oprava krovu. Původně se mělo jednat pouze o opravu střechy a krovu, ale pak jsme si řekli, že je škoda ten velký půdní prostor nevyužít, tak se nám podařilo najít vhodný dotační titul. Dům dětí a mládeže tak dostane nové odborné technické učebny a navíc se podaří celou budovu zpřístupnit pro handicapované, protože součástí projektu je také výtah. Náklady jsou zhruba podobné jako u polikliniky.

Další místo, kde se teď intenzivně pracuje, je vlastně hned vedle domu dětí a mládeže…

To je další důležitá stavba, jedná se o propojení historického středu města s východní částí a sportovním areálem. Jsou to cesty městským parkem, které budou zpevněné, bude tam nové veřejné osvětlení, kamerový systém.

Určitě to po dokončení výrazně zkrátí cestu mezi středem města a sportovišti?

Ano, já v té východní části bydlím a samozřejmě je to super, když si projdu parkem a jsem za chvíli na náměstí. Navíc je to procházka přírodou…

Teď mi jen řekněte, jaké jsou termíny dokončení u polikliniky a u domu dětí a mládeže, případně u dalších staveb?

Poliklinika by měla být dokončena v říjnu, dům dětí a mládeže do poloviny prosince. A park do listopadu.

Takže všechno ještě v letošním roce?

Ano, všechny tyto akce by měly být dokončeny ještě letos.

Když byste stručně zmínil ještě další investiční akce, které město dělá, nebo na které se chystá?

V současné době se opravují schody v Žižkově ulici, chystáme opravu městských hradeb, pokračuje rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie, vysoutěžili jsme opravu kotelny v Základní škole v Gagarinově ulici. Pokračovat chceme také v opravě hřbitovní zdi a plánujeme výstavbu kolumbária. Podařilo se nám také dokončit opravu hřbitovní zdi kolem kostelíku sv. Petra.