Stávající byl deset let starý, a proto nesplňoval podmínky nutné pro jeho další využívání stanovené Ministerstvem zdravotnictví. Vedení polikliniky proto iniciovalo pořízení nového. „Pořízení nového mamografu přineslo spoustu problémů,“ řekl Deníku ředitel polikliniky Petr Tuháček. „Do prvního kola veřejné zakázky na dodání přístroje se totiž nikdo nepřihlásil,“ pokračoval. Zadařilo se až v dalším kole, kdy byl vybrán mamograf od firmy PLANMED.

V listopadu uplynulého roku tak následovala demontáž stávajícího a příprava prostor pro instalaci nového přístroje. V mezidobí se vedení polikliniky navíc podařilo vylepšit převlékací kabinku, bylo položeno nové antistatické lino, provedena nová elektroinstalace a objednán nový nábytek. Na začátku prosince 2022 byl přístroj dovezen, nainstalován a před jeho uvedením do provozu bylo nutno veškerá související zařízení odzkoušet a zkontrolovat také vzdálený přístup z Fakultní nemocnice v Plzni. Tachovský screening funguje jako detašované pracoviště, zde se pouze pořizuje snímek, který se poté odešle do Plzně, kde ho specializovaní lékaři zkontrolují, vyhodnotí a popíší.

Tištěný seznam PSČ býval ve většině domácností.
S Novým rokem oslavila poštovní směrovací čísla padesátiny

„Naše poliklinika má udělenou výjimku co se týče provedených počtů vyšetření. Mamografická společnost požaduje, aby byl minimální referenční počet vyšetření 5 tisíc za rok. Už můj předchůdce, pan doktor Barták proto dojednal pro naše pracoviště výjimku. My zde ročně vyšetříme kolem tří až tříapůl tisíce pacientek. Na větší počet bohužel nemáme potřebnou odbornou personální kapacitu,“ vysvětlil dále Tuháček. Do okresního města za vyšetřením prsu dojíždí ženy nejen z Tachovska, ale i ze Stříbrska, Mariánskolázeňska a v poslední době se přidávají i z Plzeňska.

Pořizovací cena přístroje byla pět milionů, polovina byla hrazena z prostředků Města Tachov, druhou polovinu zaplatil Plzeňský kraj.

Pro veřejnost jsou stále aktualizovány webové stránky, kde jsou k nalezení ordinační hodiny lékařů a všechny novinky spojené s chodem polikliniky – www.poltc.cz