Za českou stranu dokument podepsal náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba, za bavorskou vládu podpis připojila tajemnice státního ministerstva hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie Katja Hesselová. „Současné dotační období strukturálních programů Evropské unie poběží ještě do roku 2013, ale my se musíme už teď připravit na pokračování spolupráce,“ uvedla Hesselová.

Čeští a bavorští žadatelé o podporu mohou počítat s dalšími dotačními prostředky v letech 2014 až 2020. Podle Michala Janeby je projekt Historického parku v Bärnau důkazem, že spolupráce má smysl a výsledky. „K dnešnímu dni bylo na 190 schválených projektů přislíbeno 88 procent finančních prostředků z celkových 115,5 milionu eur programu. Z Bruselu už jsou signály o další podpoře přeshraniční spolupráce. Obsahové zaměření programu se bude odvíjet od pravidel, která stanoví nová evropská legislativa. Cílem však bude program efektivně zaměřit zejména na konkurenceschopnost společného příhraničního prostoru a posilování jeho soudržnosti a atraktivity,“ uvedl Janeba.