A protože začíná naplno bujet předvolební politický boj, dovolujeme si politickou diskusi na stránkách Tachovského deníku pozastavit. Politici napříč celým spektrem mohou na toto téma diskutovat na našich internetových stránkách v diskusi k uvedeným článkům.

Nicméně ponecháváme prostor ostatním občanům. Příspěvky můžete zasílat nejlépe elektronickou poštou na redakce.tachovsky@denik.cz.

Pamatuji si, co by představitelé kraje rádi zapomněli

Reakce starosty Tachova, senátora Ladislava Macáka na článek v Tachovském deníku ze soboty 30. srpna 2008 s názvem „Sociální demokrat nechce znát pravdu o nemocnici v Plané“: Nemám ve zvyku diskutovat a vyměňovat si názory prostřednictvím médií. Článek pana radního Plzeňského kraje Pavla Karpíška však nemohu nechat bez povšimnutí., protože stokrát opakované nepravdě už mohou lidé dokonce i uvěřit. Předesílám, že na rozdíl od pánů radních Plzeňského kraje nejsem nervózní z nadcházejících voleb a že nepotřebuji na úkor zavřené nemocnice v Plané získávat politický profit. Navíc – paměť mi zatím dobře slouží a pamatuji si i to, na co by rádi představitelé kraje raději zapomněli.

Pan radní Karpíšek uvádí, že se jako jediní snažili o to, aby mohly být vyplaceny alespoň dlužné mzdy zaměstnancům. Souhlasím, že se snažili – ale nikoli o vyplacení mezd, ty dostali zaměstnanci s půlročním zpožděním, i když byli tou dobou už zaměstnanci kraje. Jejich snahy směřovaly jiným směrem, a to co nejrychleji zrušit zdravotnickou péči, tedy akutní lůžka v Plané. Sídlo přemístili do Plzně, v Plané ponechali pouze ekonomické služby. Je pravdou, že formálně nemocnici zavřel tehdejší přednosta Okresního úřadu v Tachově ing. Wagner, ale za asistence vedení Plzeňského kraje. V srpnu 2002 byla nemocnice zavřena z důvodu čerpání celozávodní dovolené.

Na jednání 15. 7. 2002, kdy se rozhodovalo o osudu nemocnice, byli u přednosty přítomni pan radní Kadlec a vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu pan Karpíšek. V té době totiž přednosta Wagner nedělal nic bez předchozí konzultace s vedením Plzeňského kraje. Jak mi vysvětlil, tak prý proto, že k 1. lednu 2003 bude kraj nemocnici přebírat. Všechny snahy poslance ing. Votavy a starostů obcí Tachovska o zachování plánské nemocnice byly marné, nikdo je nechtěl slyšet. Na rozdíl od ing. Karpíška jsem přesvědčen, že poslanec Votava se snažil o zachování nemocnice víc než všichni radní Plzeňského kraje. Na závěr mi dovolte úvahu.

Dobrý hospodář se o svůj majetek průběžně stará a nenatahuje ruku až dodatečně. Dobrý hospodář by z peněz, které dostal od státu na oddlužení plánské nemocnice (68 + 14 milionů korun) zaplatil pohledávky věřitelů (ty dělaly řádově 60 milionů korun). Kraj je však „daroval“ jiným nemocnicím. Dobrý hospodář by měl na zřeteli blaho a především zdraví všech svých „oveček“ – tedy občanů. Nestavěl by obyvatele Tachovska do jakési podružné, podřadné role, v níž jsou nuceni cestovat jako pacienti do nemocnic vzdálených 60 až 100 kilometrů.

Ladislav Macák, senátor

Pravda o nemocnici? Reakce na článek radního Karpíška

Pan radní Karpíšek v reakci na moji kritiku už titulkem naznačuje, že nechci znát pravdu o nemocnici. Opak je pravdou. Chci ji znát! A ve svém kritickém článku jsem se jí taky snažil dobrat. Ptal jsem se jednoduše - proč? Proč byl kraj tak špatným hospodářem a nechal spadnout do konkurzu svůj majetek – nemocnici v hodnotě bezmála půl miliardy korun, když na její oddlužení dostal od státu peníze? Proč dopustil, aby pak byla prodána za desetinu své hodnoty, čili přesně za hodnotu pohledávek? Proč se najednou staví dobrým hospodářem a chce z této částky polovinu pro sebe?

A protože chci znát pravdu, uvedl jsem také, že ČSSD bude po volbách požadovat prošetření tohoto jednání a odpovědnosti členů rady za ODS a KDU-ČSL při správě svěřeného majetku. Bohužel, odpovědi jsem se od pana radního pro zdravotnictví opět nedočkal. Nadělil nám svou obvyklou legendu, jak chudák kraj převzal zadluženou zavřenou nemocnici. Jenže to bylo v roce 2003! A co od té doby kraj, jako výhradní vlastník, potažmo jeho radní, udělali pro její znovuotevření? Nikdo si nemyslí, dokonce ani já, pane Karpíšku, že by to bylo jednoduché. Ale vy jste se o to ani nepokusili. Občané Tachovska vám za tu námahu prostě nestáli.

Jako v každé reakci na kritiku radních ODS, tak i v této se dočteme, že jsem já nebo někdo z mých kolegů nervózní z blížících se voleb. Vršení demagogických polopravd pana Karpíška spíše svědčí o nervozitě samotného pisatele. Je směšné, když mě pan radní obviňuje z toho, že jsem nic neudělal pro nemocnici v Plané, když on sám se s ostatními radními Plzeňského kraje tvrdošíjně znovuotevření nemocnice bránil. Myslím, že občané Tachovska dobře vědí, co jsem se snažil pro obnovení nemocnice v Plané dělat. Pravda, byl to někdy zoufalý boj s větrnými mlýny (radními Plzeňského kraje), ale tonoucí se i stébla chytá. I proto ty návštěvy ministrů. Ale ani oni nemohli bez souhlasu Plzeňského kraje nic změnit. A se žádným řešením, které by vedlo k otevření nemocnice jste nikdy nesouhlasili. Ani v době, kdy se nemocnice topila v dluzích a došlo v roce 2002 k jejímu uzavření, jsem nemohl z pozice člena rozpočtového výboru pomoci, jak tvrdíte, protože v té době jsem nebyl jeho členem a do června 2002 dokonce ani poslancem. Ale to jste si nenamáhal ověřit. Sám si však přivlastňujete zásluhy jiných.

Jako v případě vyplacení dlužných mezd zaměstnancům nemocnice. Pokud mně paměť slouží, tak tím kdo se postavil na stranu zaměstnanců byl senátor Macák. On začal shromažďovat dlužní úpisy, které dostávali zaměstnanci místo výplaty a společně jsme pak intervenovali u ministra Sobotky, aby kraji dal prostředky na úhradu dlužných mezd. Pokud jde o sliby, pane Karpíšku, i já čekám, že se naplní slib daný dnes již vašimi poslanci Vilímcem, Pospíšilem a jinými před volbami na Tachovsku v roce 2006, že v Léčebně pro dlouhodobě nemocné na Svaté Anně budou zřízena akutní lůžka interny a tak bude jakousi mininemocnicí zajištěna odpovídající zdravotní péče i pro občany Tachovska. Platí to ještě? Nebo nás překvapíte nějakým novým předvolebním slibem?

Václav Votava, poslanec Parlamentu ČR

Sociální demokrat nechce znát pravdu? Občanský demokrat jí raději tají…

VTachovském deníku jsem si přečetl článek krajského zdravotnického „odborníka“ a radního za ODS pana Karpíška, ve kterém hodnotí situaci kolem plánské nemocnice. Samozřejmě v rámci předvolebního boje hází špínu na některé čelní představitele krajské ČSSD, především poslance Votavu. První zajímavou informací, které si musí běžný čtenář všimnout, protože je mu neustále v médiích podsouvána, je předvolební nervozita sociálních demokratů. Nervozita je zatím patrná pouze u současné vládnoucí krajské garnitury, která stále jen útočí a mate.

Takto nyní vypadá i informační kampaň kolem naší nemocnice. Krajskému úřadu, který vede ODS (snad ne už na dlouho), nevadí, že náš okres nemá nemocnici. Z tohoto úřednického kolosu se může běžný občas dozvědět, že lidé si zvykli, že nemají lůžkové zdravotnické zařízení a dojíždějí daleko, a proto není nikde zjevný problém. Důchodcům, rodinám s malými dětmi i běžným spoluobčanům to jistě nevadí, pane radní. Mnoho lidí už zažilo situaci, že byli ve fakultní nemocnici nebo v některém krajském zdravotnickém zařízení odmítnuti, protože tam podle některých nepatří. Stávají se případy, že výjezdová posádka zdravotnické záchranné služby objíždí s pacientem z Tachovska nemocnice v kraji, jako by se jednalo o výlet po kulturních památkách. Potom posádka chybí ve svém obvodu a dochází následně k dalším problémům.

Další je podivná situace kolem prodeje nemocnice. Proč si krajský úřad v jiných místech nemocnice hýčká a zvelebuje a tu plánskou nechal padnout? Snad tu je propojení s některými pravicovými politiky z našeho nebo sousedních krajů? Je veřejným tajemstvím, že několik krajských hejtmanů z ODS čile podniká ve zdravotnictví a proto může být ještě kolem prodeje nemocnice mnoho otázek a nemilých překvapení. Proč se v jiných okresech staví za stovky milionů jiné nemocnice nebo se staré opravují?

Proč hejtman, který je majitelem plzeňské nemocnice Privamed, získal dotaci ve výši čtyřicet milionů korun na výstavu nového pavilonu, kde bude dělat jistě lukrativní jednodenní chirurgii a získané finanční prostředky použije jen pro svou potřebu? Velice úsměvná je poznámka pana Karpíška, že poslanec Votava raději sháněl finanční prostředky ze státního rozpočtu na sportoviště, jízdárnu a další významné akce. Pan radní jistě ví, že Poslanecká sněmovna by neuvolnila desítky milionů na jejich uložení do konkurzního majetku, o který vůbec nebojoval ani příslušný krajský úřad. Mimochodem tehdejší sociálnědemokratická vláda uvolnila stovky milionů korun na oddlužení nemocnice, které byly po zaniklých okresních úřadech převedeny do majetku nově vzniklých krajů. Tyto peníze byly v našem kraji opět utopeny někde jinde. Posledním útokem se samozřejmě musí pan Karpíšek trefit po docentky Emmerové, která je nyní tváří volební kampaně a vede krajskou kandidátku ČSSD. Tato v roli ministryně nikdy veřejně neslíbila, že se otevře plánská nemocnice. Pouze vždy slibovala, že se své pozice udělá, co bude možné.

Jelikož ovšem krajský úřad stál za svým, že nemocnice není až tak potřebná, nedalo se udělat víc.V tomto problému se angažovalo mnohem víc sociálních demokratů včetně poslance Votavy nebo senátora Macáka. Kompetence krajského úřadu pod vládou ODS byly ovšem neprůstřelné. Před zakončením svého článku bych rád popřál všem obyvatelům Tachovska, aby byl na krajském úřadu po podzimních volbách jiný, lepší a skutečný odborník na zdravotnictví, který nebude jen plánovat prodeje nemocnic, které jsou společným majetkem všech občanů kraje. Třeba by se také mohl daný člověk prát za zachování letecké záchranné služby v plném rozsahu poskytované péče. No ono by těch příkladů mohlo být ještě víc. A na závěr jedna rada studenta lékařské fakulty občanům našeho okresu.

Neexistuje žádná zákonná zdravotnická „rajonizace“ území kraje a proto v případě potřeby vyžadujte ošetření v kterémkoli krajském zdravotnickém zařízení. Zdejší zdravotníci vám musí poskytnout potřebnou péči dle svých možností. Využijte v plném rozsahu svá práva zaručená zákonem o péči o zdraví lidu. Toto platí i pro plzeňskou fakultní nemocnici, kterou zřizuje ministerstvo zdravotnictví. Možná se zhorší situace, až tuto nemocnici ministr Julínek zprivatizuje cestou transformace na akciovou společnost…

Robin Šín (ČSSD), člen Zastupitelstva města Tachova, student Lékařské fakulty UK v Plzni