Polygon umožní automobilkám simulovat veškeré dopravní situace. Okruh bude vedle městských uliček umět vytvořit i prostředí rychlostních silnic, silnic první třídy, okresek nebo jízdy v tunelu. Celkem by mělo na území, kde jsou dnes pole, vyrůst jedenáct a půl kilometru silnic různých parametrů, tunel, část simulující městské prostředí. Polygon bude umět simulovat jízdu také v různých povětrnostních podmínkách. Chybět nebude technické zázemí s kancelářemi.

Celý areál a jeho zařízení bude prošpikován nejmodernějšími technologiemi. "Bude schopen ověřovat například neustálou komunikaci vozidel mezi sebou i v městském, zastavěném, prostředí, včetně komunikace s prvky městské infrastruktury," informuje investor s tím, že cílem projektu je přispět k vývoji zcela samostatných aut schopných provozu bez zásahu člověka.

Podle nejnovějších údajů by měla stavba při standardním schvalovacím procesu začít příští rok a první vozidla by po polygonu měla začít jezdit v roce 2024. Stavbu schválilo i zastupitelstvo města Stříbra, nyní pokračují jednání na různých úrovních. "V současné době se řeší vyjmutí lokality ze zemědělského půdního fondu," uvedl starosta Stříbra Martin Záhoř.

Proti polygonu, který by měl vzniknout napravo od silnice ze Stříbra na Těchlovice, nejsou ani obyvatelé jmenované vesnice. Ti vidí výhodu v tom, že projekt by měl přinést mimo jiné obchvat obce a možnost procházek, neboť kolem oploceného a valy chráněného areálu vznikne parková zeleň se zpevněnými cestami.

Ve stejné lokalitě, ale nalevo od zmíněné silnice, zvažovala výstavbu zkušebního polygonu také automobilka BMW. Ta si nakonec vybrala jinou lokalitu a polygon staví na Sokolovsku. V lokalitě se ale letos začnou budovat protipovodňová opatření za 80 milionů korun. "U pramene Těchlovického potoka vznikne retenční nádrž obklopená zelení biocentra, níže v údolí pod vesnicí bude suchý polder," seznámil radní Miroslav Šimek s tím, že po desítky let zatrubněný potok bude odkryt a biokoridor mu vrátí přírodní ráz. "Po obou hrázích povedou obnovené cesty od Těchlovic směrem ke Stříbru," dodal.