A znalec také zjistil, že jestli borské varhany neprodělají v brzké době generální rekonstrukci, v lepším případě přestanou sloužit. Deníku to sdělil borský farář Vladimír Born.

„Nástroj pochází z roku 1749 a zhotovil je jeden z členů významného varhanářského rodu, Antonín Gartner," upřesnil farář s tím, že stejný mistr vyrobil jedny z varhan pro chrám sv. Víta a také nástroj pro tepelský chrám. „Naše varhany potřebují nutnou opravu, proto na ni začínáme shánět potřebné peníze," dodal.

Zatím má farnost k dispozici několik desítek tisíc, náklady ale budou mnohonásobně vyšší. Farnost hledá vhodný dotační titul, sbírka na pomoc nástroji byla také zveřejněna v borském městském zpravodaji. Zatím bezvýsledně.

Přesto se město snaží pomáhat. „Každoročně přispíváme částkou 50 tisíc korun na spolufinancování kulturního festivalu Hudební léto Borska a další částkou v řádech desítek až stovek tisíc ročně na spoluúčast při dotačních projektech na opravy památek nejen v Boru, ale i spádových vesnicích," uvedl starosta Petr Myslivec s tím, že ani od opravy varhan nedává rada ruce pryč, v rámci možností se město bude snažit pomoci.

„Chrám sv. Mikuláše v Boru je celkově dostatečně opravený, takže by si zasloužil mít restaurované a funkční varhany," řekl Deníku borský farář. Farnost by byla ráda, kdyby se podařilo sehnat peníze a nástroj opravit do roku 2018, kdy se bude připomínat 350 let od dokončení Borské Lorety, významné církevní památky na Tachovsku.
Kromě samotných varhan bude podle Borna zapotřebí také generální oprava podlahy na kúru, kde nástroj stojí. Léta tam zatékalo a bude třeba vyměnit a opravit vlhkem poškozenou podlahu.