Rádi by zde dostavěli budovu, která jim zjednoduší práci, a navíc první patro poskytne azyl také opuštěným kočkám, pro které není útulek v současné době přizpůsoben. Chod útulku finančně zvládají, ale na dostavbu vysněné provozní budovy chybí peníze. Pokud se tedy ptáte, co by si letos v útulku přáli pod stromeček, co potřebují aktuálně, dostanete jednoznačnou odpověď. Sebemenší finanční příspěvek pomůže.

„Od začátku založení útulku jsme v nájmu a hradíme si veškeré poplatky spojené s chodem útulku, jako jsou poplatky za elektřinu, vodu, odpady, veškeré provozní náklady, vybavení, krmení, jízdné a veterinu,“ začíná vyprávění Gabriela Jägerová. Bohužel prostor je nedostačující, neb opuštěná zvířata stále přibývají. „V roce 2019 jsme využili možnosti a odkoupili od města část prostoru, který sousedil s útulkem. Tehdy jsme ho pořizovali s jasnou myšlenkou, že zde vystavíme provozní budovu, která by nám všem výrazně usnadnila náročnou práci,“ pokračuje. „Tím bychom mohli navýšit kapacitu pro týraná, nechtěná a opuštěná zvířata,“ vysvětluje. Ve chvíli, kdy celý svůj záměr představila paní Gábina veřejnosti, vzedmula se obrovská vlna solidarity a empatie a díky tomu se v první veřejné sbírce podařilo vybrat neuvěřitelných 1 750 000 korun, čímž se pozemek podařilo zakoupit, oplotit ho a položit základovou desku stavby. Rozpočet na celou akci tehdy činil kolem 2 milionů, takže se zdálo, že plánované skladovací prostory, přípravna krmení, ošetřovna, vnitřní kotce anebo zvláštní kotce pro psychicky narušená zvířata se podaří vybudovat. Zejména když v druhé fázi přišlo na účet útulku dalších 900 tisíc od dobrovolných dárců. Z darovaných peněz se podařilo vystavět hrubou stavbu přízemí, prvního patra a udělat krovy. „Těžko se hledají slova vděčnosti všem, kteří nás již podpořili. Bohužel když přišel covid, čas jako by se všude zastavil, a poté, co se svět vrátil trošku do normálu, stouply neskutečně ceny,“ krčí smutně rameny Jägerová.

V útulku se však nevzdávají, nesedí s rukama v klíně, snaží se získat peníze z různých aukcí, prodejem svých výrobků, ale když poplatí všechny provozní náklady, na dokončení budovy už nezbývá. V současné době chybí finanční prostředky především na dveře a okna, veškeré vodoinstalatérské a topenářské práce. Proto se znovu obracejí o pomoc na veřejnost. „Chybí nám zhruba milion korun. Jsme vděčni za každou částku a moc děkujeme každému, kdo nám pomáhá. I díky vašim vzkazům, které od vás dostáváme, víme, že v tom nejsme sami, a věříme, že se podaří náš sen dotáhnout do zdárného konce,“ vzkazuje Gabriela Jägerová.

Do současné doby se podařilo vybrat jen malou část z potřebné částky (cca 80 tis. Kč). Přispět je možné v rámci sbírky založené na Donio.cz pod názvem Šmudlina se rozšiřuje – fáze 3.