Seminář se koná jednou za pět let. „Předchozí ročníky se konaly v létě, ale tentokrát jsme se rozhodli pro jiný termín. Zkusíme seminář uspořádat na přelomu září a října roku 2013,“ sdělil Deníku za přípravný štáb Petr Havlík. „Rádi bychom totiž přilákali na program semináře více mladých lidí a vysokoškoláků. Zajímavé by pro ně mělo být i téma, kterým bude rodina jako základ,“ doplnil Havlík.

Pro pořadatele akce bude v příštích dvou a půl letech hlavním úkolem zabezpečit seminář finančně. „Aby byl program přednášek na odpovídající úrovni, je třeba zajistit odborníky z řady zemí. Proto musíme shánět sponzory, kteří by seminář podpořili, a žádat o podporu z dotačních programů,“ uvedl.

Seminář k výročí Borských tezí se koná jednou za pět let a naposledy se uskutečnil v roce 2008. Zúčastnilo se jej 180 posluchačů z devíti evropských zemí. Seminář se zabývá současnou společenskou tématikou a je připomínkou vydání Borských tezí z roku 1883. Teze mají hluboký význam zejména pro křesťanský svět. Už od prvního setkání čtrnácti významných odborníků v roce 1883 se Borské teze snaží hledat odpovědi na řešení závažných sociálních problémů.

Sborník Borské teze byl sestaven také z příspěvků odborníků, vystupujících na semináři v roce 2008. „Sborníky přednášek z mezinárodních seminářů předal v prosinci biskup František Radkovský při návštěvě delegace Plzeňského kraje ve Vatikánu papeži Benediktu XVI. Tím se vatikánského setkání zprostředkovaně zúčastnil také tachovský okres,“ uvedl Havlík.

Podrobné pojednání o Borských tezích přineseme v některém z příštích vydání Tachovského deníku.