Tato nabídka platí i pro turisty a další návštěvníky. „Každý může využít služeb našeho Environmentálního informačního centra v Kladrubech u Stříbra. Lidé, kteří se zajímají o problematiku životního prostředí tu mohou najít odpovědi na problémy týkající se odpadů, úspor energie, ekologické stavby domu, dopravy, ochrany přírody a krajiny, ekosystémů a dalších témat,“ uvedl pracovník kladrubského centra Martin Čechura.

Služba nabízí také možnost využít rozsáhlé knihovny a videotéky z nejrůznějších oblastí životního prostředí. „Pro všechny zájemce je připravena široká škála tištěných materiálů, školám nabízíme také pracovní listy a omalovánky,“ řekl Čechura.

Informační centrum se nachází c Husově ulici v Kladrubech směrem k výjezdu na Plzeň. Centrum je otevřeno vždy v pondělí a ve středu od od 8 do 16 hodin, v pátek od 10 do 18 hodin. E–mail: ic.kladruby@envic.cz. Telefonní číslo do informačního centra je 720 440 595.

Zájemcům o program Zelená úsporám jsou pracovníci schopni poradit i v oblasti získání dotací na zateplení domů, pořízení nového kotle nebo i instalaci solárních kolektorů.

Veškeré informace včetně akcí pořádaných pro veřejnost a samotné poradenství je zdarma a je realizováno v rámci projektu ENVIC, Síť environmentálních informačních, vzdělávacích a poradenských center Plzeňského kraje, který byl podpořen Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Plzeňským krajem.