„Hrozí, že menší školy by mohly i zaniknout, pokud nesplní normativní počet žáků na třídu. V návrhu je 24 nebo 26 žáků. Jinak by musely provoz školy dofinancovávat obce a ty na to nemají, „uvedl poslanec při jednání v ředitelně školy. „Školy jsou stabilizačním prvkem venkova, centrem kultury i společenského života. Interpeloval jsem v této záležitosti ministra školství, který přislíbil, že nezanikne žádná malotřídka.“

„Hovořil jsem o problematice s mnoha starosty z Tachovska i sousedního Domažlicka. Samosprávy jsou napříč politickým spektrem rozhodnuty bojovat za udržení stávajících škol. Chystaná reforma financování školství může vést až k tomu, že zřizovatelé, tedy obce, v krajním případě vyzvou školy ke stávce,“ řekl starosta Stráže Karel Fišpera.

Proti návrhům ministerstva školství se staví i vedení školy. To zaslalo své vyjádření k záměru financování regionálního školství na krajský úřad. V devíti bodech argumentuje, proč nesouhlasí s chystanou změnou. Ředitelka Alena Vaňousová o důvodech hovořila i na včerejší schůzce s poslancem. „Naši školu navštěvuje v současnosti 111 žáků, z toho je 54 procent dojíždějících. V průměru stráví dojížděním třicet minut. Při nutnosti dojíždět do jiné školy by se tato doba zvýšila minimálně na čtyřicet pět minut i více,“ argumentovala ředitelka a dodala: „Dokážeme si své děti pohlídat, podchytíme všechno, co se okolo nich děje. Ve městě mají daleko víc únikových možností.“

Z ředitelny se poslanec Votava vydal do třídy, kde se shromáždili žáci osmé a deváté třídy. Hovořil o práci ve sněmovně, zákonodárném procesu, práci poslance v obvodu, ve výborech sněmovny i o imunitě poslanců. Došlo i na téma legalizace měkkých drog. Votava odpovídal i na otázku, kterou položil jeden ze žáků: „Kdybych chtěl být poslancem, musel bych splňovat nějaké zvláštní požadavky?“

Ze Stráže odjel Václav Votava do vesnických malotřídek v Rozvadově a Hošťce. „Téma, o němž chci hovořit s vedením těchto škol je jasné – koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství,“ řekl.