Hrubý, Planá:
Eduard Kučík (1956) Mariánské Lázně, Václav Klička (1938)
Mariánské Lázně, Jan Podlucký (1959) Mariánské Lázně, Jiří
Jindrák (1941) Mariánské Lázně, Anna Chybová (1933)
Mariánské Lázně.
Hrubý, Tachov:
Jaroslava Kodimová (1955) Tachov.
Kudrna, Planá:
Štefan Feneš (1958) Planá.
Bednář, Stříbro:
František Čáp (1926) Stříbro, Michal Korec (1935) Kokašice,
Silveria Treppeschová (1911) Stříbro, Štefanie Skolleová
(1940) Kostelec, Anna Malachovská (1939) Sv. Kateřina, Vilém
Kuchár (1963) Nedražice.