Zde byla pro ně připravena prohlídka stájí, ukázka výcviku jezdeckých koní a kdo chtěl, mohl si na vlastní kůži vyzkoušet jízdu na koni i poníkovi. Nechybělo ani společné opékání vuřtů a dobrá nálada. Klienti pak navštívili na svém celodenním výletu přehradu Hracholusky