„V sobotu večer budeme mít spolu s farníky naší farnosti postní zastavení provázené slovem a hudbou. Texty křížové cesty budou prokládané hudebními vstupy, rozezní se vždy varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie,“ upřesnil tachovský farář. Postní zastavení začnou v sobotu v 18 hodin.

Kromě Tachova se modlitba křížové cesty v rámci tachovské farnosti uskuteční také od 15.15 hodin v kostele ve Starém Sedlišti, kde budou mít věřící možnost svaté zpovědi. V Částkově se v sobotu od 14 hodin uskuteční mše svatá spojená se čtením pašijí a žehnáním ratolestí.

Následující Květnou neděli se uskuteční tři mše svaté spojené se čtením pašijí a žehnáním ratolestí, a to od 8 hodin ve Starém Sedlišti, od 10 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově a od 14 hodin v Tisové.