Jedná se o Lom u Tachova, Záchlumí, Horní Kozolupy a Kokašice. Lidé tak budou moci posílat dopisy i balíky, platit a vyzvedávat poukázky, nebo si vybírat hotovost, aniž by museli cestovat tam, kde pošta pobočkou disponuje.

„Mobilní pošty budou do obcí zajíždět dle jízdního řádu. Pořadí obcí se liší dle sudého a lichého týdne, jízdní řády naleznou zájemci jednak v dotčených obcích a jednak na webových stránkách České pošty. Tam, kde je to možné, jsou občané po dohodě s obecním úřadem o této službě informováni prostřednictvím obecního rozhlasu, obecního webu či vývěskou. Zapojení mobilní pošty se nijak nedotkne režimu doručování. Ten zůstává beze změny a je ve všech výše zmíněných obcích nadále zajištěn standardním způsobem,“ vysvětlil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

V pojízdné pobočce České pošty si mohou občané vyřídit vybrané služby. „Mobilní pošta zprostředkuje poslání listovních i balíkových zásilek, platby i výplaty poukázek a zajistí také výběry hotovosti jako na standardní poště. Samozřejmostí je možnost využít služeb Poštovní spořitelny. Občané díky mobilní poště nezmeškají výplaty sociálních dávek,“ poznamenal Vysoudil.

Dodávku lidé poznají podle barevného polepu a loga. Nejčastěji parkuje v blízkosti obecního úřadu.