Klub sportovního potápění v Tachově ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově. Soutěž je vyhlášena pro ZUŠ, ZŠ, SŠ, Domy dětí a mládeže a jednotlivce. Do první kategorie patří malba, kresba, grafika, do druhé keramika.

Soutěž je určena dětem ve věkových kategoriích 6 – 12 let a 13 – 18 let. Každý autor se může soutěže zúčastnit pouze jednou prací v každé kategorii. Vítězní autoři budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhne v rámci festivalového programu. Vybrané práce budou vystaveny v průběhu 34. ročníku PAF ve dnech 29. až 31. března 2012.

Uzávěrka soutěže je 29. února 2012. Do soutěže budou přijaty práce, které budou k tomuto datu na místě určení. Vyplněnou přihlášku a soutěžní práce označené jménem a věkem autora a názvem školy zasílejte na adresu Muzea Českého lesa Tachov.

Informace na www.paftachov.cz nebo v Muzeu Českého lesa.