Jak zveřejnil oficiální městský facebook, ve dnech 11. až 13. září se bude konat Borská pouť s lunaparkem, střelnicemi, stánky s občerstvením a různým dalším stánkovým prodejem. To vše na prostranství za kinem.