Sobotní koncert zcela zaplnil konstantinolázeňský kostel. „Tradice poutě v naší obci se drží několik let. Vždycky v předvečer se snažíme alespoň v rámci možností program osvěžit, takže se snažíme uspořádat například koncerty duchovní hudby,“ sdělila za farnost Marie Vaňková a dodala, že farnost je zřejmě jediná široko daleko, která slaví pouť v únoru. „Naši předkové velice dobře zasvěcení Panně Marii Lurdské vybrali, vzhledem k lázním a léčivým pramenům, které tu máme. Jediná nevýhoda je, že je pouť v zimě,“ dodala.

Organizátoři tentokrát nabídli několika desítkám diváků koncert barokní hudby v podání plzeňského souboru Ensemble Affabile. Návštěvníci mohli slyšet například díla barokních mistrů Telemanna či Händela. Na cembalo hrála Hana Vaňková, na housle Milena Lukešová a na flétnu Pavla Slachová.

V neděli dopoledne pokračovala konstantinolázeňská pouť bohoslužbou. „Vždycky se snažíme do pouťových oslav zapojit také místní školu. Děti už loni malovaly náš kostelík a z jejich výkresů jsme v kostele instalovali malou výstavku, která je k vidění i letos,“ doplnila Vaňková, která je pastorační asistentkou konstantinolázeňské farnosti. Farníci jsou překvapeni, že od začátku budování nové tradice chodí na koncerty poměrně dost lidí. „Přestože je zima, vždycky se kostel slušně zaplní. Chodí i místní, i když více převládají lázeňští hosté.“

Dobrovolníci přemístili sedmdesátikilogramovou pneu do sběrného dvora.
Z přírody vyrvali těžkou pneumatiku