Přípravy na oslavy příchodu Nového roku jsou v plném proudu také v tachovském regionu. Mezi nejoblíbenější zábavu v posledním dni v roce je odpalování zábavní pyrotechniky.

Oslavy podobného druhu nemusejí vždy skončit dobře. Hasiči proto přicházejí s radami, jak se chovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou, aby nedošlo k újmě na zdraví či ztrátám na majetku.
„Nakupovat bychom měli pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu,“ připomíná mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Alena Marešová.

To znamená pyrotechniku, která je opatřena návodem v českém jazyce s informacemi, jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. „Návod by pak měl každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat,“ doporučuje mluvčí.
Ve stáncích lze podle vyhlášky prodávat pouze nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy. Výrobky vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě nejvyšší třídy pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám.
Zábavní pyrotechniku bychom měli používat tak, abychom neohrozili zdraví nebo majetek svůj nebo dalších osob.
„S pyrotechnikou bychom měli manipulovat zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít například k vniknutí výbušnin do oken nebo zapálení střechy,“ podotkla Alena Marešová.

Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II, III, podtřídy T1) se podle vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách, v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
„Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat nezletilé děti. Výrobky, zejména pak ty nebezpečnější, musí být uskladněny mimo jejich dosah,“ dodala Marešová závěrem.