Velice tím překvapil tamní obyvatele i vedení obce. Deníku se však podařilo od srpna spojit se třemi zájemci, kteří o koupi této nemovitosti vážně uvažovali. Dokonce úřady i kontaktovali. Demolice objektu přišla daňové poplatníky na dva miliony korun, fond tak místo peněz investovaných do bourání, mohl naopak získat na prodeji.

„O koupi jsme začali uvažovat už před jedenácti lety, kdy jsme si spolu s bratrem bývalý statek pronajali. Dokonce jsme o tom, že statek chceme koupit, úřad informovali," uvedl Deníku Jaroslav Topinka z Plzně s tím, že v roce 2011 byl majitelem zmíněné samoty Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Před jedenácti lety byla samota vedena jako zbořeniště. Proto se bratři Topinkové rozhodli, že se pokusí tento stav změnit. „Byla tehdy provedena pasportizace stavby. Poté už objekt nebyl veden jako zbořeniště, ale už jako stavba, zemědělská usedlost. To nám trvalo zhruba pět let. Když jsme pak chtěli budovu koupit, řekli nám, že Úřad pro zastupování státu nemůže disponovat se zemědělskou usedlostí, a tak ji převedl na Pozemkový fond," pokračoval Jaroslav Topinka.

Pro oba bratry tím pádem začalo nové kolo papírování. „Pozemkový fond nás informoval, že nám statek nemůže prodat. Ale že můžeme vypracovat tak zvaný privatizační projekt, na jehož základě by nám ho mohli postupně odprodat," popsal další dění druhý z bratrů Topinkových, Jan. „Projekt jsme tedy vypracovali a objekt jsme měli v nájmu," pokračoval. Podle jeho slov ale úřad stále vyžadoval nové podmínky a zároveň zvyšoval nájem. „Proto jsme se nakonec rozhodli, že odtamtud odejdeme a nájem jsme ukončili," uvedl dále Jan Topinka. Bratři se domnívali, že v případě prodeje je bude fond na základě projektu informovat.

To se však údajně nestalo. Dalším zájemcem byl Václav Komorous s Ošelína. „Poslal jsem jim tehdy doporučený dopis. Odepsali mi, že objekt není na prodej, že jsou v něm nájemci. To je zhruba tři roky zpátky," řekl Komorous Deníku v září. Zároveň tehdy zpochybnil důvod úředníků, že za srpnovou demolicí stál nevyhovující stav budovy. „Byla stará, ale určitě nebyla v takovém stavu, že by ji bylo nutno zbourat," doplnil Komorous.

Technický stav budovy je dalším sporným bodem mezi bývalými nájemci a vedením obce na straně jedné a úředníky na straně druhé. Přestože se všichni shodli, že stav nebyl nejlepší, přesto podle mnohých šlo budovu zachránit. „Například střecha na domě byla místy špatná, ale na stodole naopak velice zachovalá," zhodnotil stručně její stav Jan Topinka. Podle starosty Jiřího Šefčíka někdo objekt počátkem letošního roku úmyslně poškodil. „V podlahách byla vytrhána některá prkna a vnitřek někdo zdemoloval," řekl Šefčík s tím, že tato událost zavdává příčinu ke spekulacím o pravém důvodu demolice.

Fond se již v létě bránil tím, že o záměru zbourání informoval obecní úřad již loni v prosinci. To Šefčík nepopřel. „Nechci se vymlouvat, ale tehdy jsem byl nějakou dobu mimo úřad. Starosta malé obce má opravdu velkou agendu, mohlo se stát, že jsme na tento dopis zapomněli, přesto si myslím, že nás měli znovu informovat," doplnil závěrem ošelínský starosta.