Jedná se o soukromé aktivity některých firem, většinou členů různých asociací zabývajících se čistotou vod a podobně.

„Pokud je nemovitost napojena na veřejný vodovod, v žádném případě není potřeba využívat těchto nabízených a hlavně placených služeb,“ uvedl Petr Lysák, provozní náměstek Vodáren a kanalizací Karlovy Vary. „Může se jednat o podvodné jednání, jehož cílem je tahat zbytečně peníze z kapes odběratelů pitné vody z veřejných vodovodů,“ dodal. Vodárny jako provozovatel veřejných vodovodů a kanalizací na území měst a obcí, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, plně zodpovídají za dodržování a kontrolu kvality dodávané pitné vody.

Požadavky na dodržování a kontrolu kvality pitné vody jsou podrobně definovány v různých legislativních předpisech. „V souladu s těmito požadavky provádí akreditovaná laboratoř pravidelné kontroly a analýzy v celém procesu od výroby pitné vody, přes její distribuci až ke konečnému odběrateli. Laboratoř je držitelem Osvědčení o akreditaci, což zaručuje objektivnost a správnost výsledků, které jsou neprodleně předávány orgánu ochrany veřejného zdraví. V rámci státního dozoru provádí namátkové kontroly celého procesu výroby a distribuce pitné vody i příslušné hygienické stanice,“ vysvětlil Lysák.

V případě, že odběratelé potřebují získat informace týkající se kvality dodávané pitné vody v obcích a městech provozovaných touto společností, mohou bližší podrobnosti získat na jejích internetových stránkách.