I lovci musejí dodržovat přísná pravidla a nařízení, které v souvislosti se sezonou platí. „S ohledem na plnění plánu lovu mohou lidé na procházkách velice narušit celý průběh. V posledních letech je tlak na lesy značný. Tudíž zvěř je zmatená. Místo toho aby vyšla na paši, neboli na pastvu za světla, opouští své stanoviště až za tmy. Zvěř je totiž po celý den rušena například houbaři," vysvětlil Deníku předseda Okresního mysliveckého spolku Tachov Pavel Nečas. A jak dodal, je to nemilá komplikace, jelikož uživateli honitby může být za nesplnění plánu lovu uložena pokuta.

Mnoho milovníků přírody se na myslivce často zlobí, že termíny lovů nejsou jednoznačné a nedají se nikde vyhledat, aby si člověk podle toho ověřil, zda v konkrétní den může jít bez pocitu nebezpečí do lesa. „Je stále častější, že myslivci v den lovu umisťují na příjezdové cesty do lesa značky, kde informují návštěvníky, že v lesním komplexu probíhá společný lov zvěře," doplnil Nečas.

„Například já umísťuji upozornění při svítání, aby lidé věděli, že na určeném místě se bude konat lov. Pak už je na každém z nás, zda do těchto míst vstoupí, nebo si vybere na rekreační pobyt jinou část přírody."

Určitě je podle jeho slov nebezpečné pohybovat se před, nebo za střelci. I ti ovšem mají také svá určená pravidla (výběr z nich najdete na následující stránce).
„Bohužel, lidem se domluvit nedá a do těchto míst i přes varování myslivců jdou. Naruší tím průběh lovů a vlastně celého naplánovaného dne," popsal nelehkou situaci předseda okresního mysliveckého sdružení, který dále pokračoval o pravomocích myslivců v den lovu.

„Myslivci samozřejmě sami od sebe nemají právo zakázat vstup do lesa. Toto vyhlášení může dát pouze obec s rozšířenou působností, a to jen ve výjimečných případech," popsal Deníku Nečas s tím, že mezi takové výjimečné případy se počítá například období kladení mláďat, při těžbě dřeva, zpracovávání kalamity, v době říje, ale i v době lovu.

Něco jiného je to ovšem na pronajatých, či vlastních honitbách. Tam panují poněkud odlišná pravidla.

Pro pronajaté honitby je ustanovena myslivecká stráž, která je povinna dohlížet jak na dodržování myslivecké etiky, tak na celkově klidný průběh celého lovu.
Tato stráž má oprávnění, která jsou uvedena i v zákonu o myslivosti. „Členové myslivecké stráže mohou například kontrolovat auta účastníků honu, nebo zadávat pokuty v průběhu honu. Bohužel, nemají právo vykázat případné nezúčastněné, tedy veřejnost a návštěvníky lesa z místa honitby. V tomto ohledu je vše na domluvě s případnými návštěvníky lesů," uzavřel Nečas.