Zatímco nezaměstnanost v Česku dosahuje nejvyšších hodnot v posledních letech, na Tachovsku se v průmyslových zónách buduje několik nových fabrik. Pokud by potřeba nových pracovníků byla skutečně taková, jakou investoři uvádějí, práce bude přibližně až pro 2000 lidí. A najít je nebude podle Bakaje jednoduché.

„Průmyslový park u dálnice D5 v Nové Hospodě se rozrůstá, investoři přicházejí i do dalších průmyslových zón v tachovském okrese," uvedl zástupce personální agentury.

„Investoři požadují nové pracovní síly a my musíme pořádat náborové aktivity, abychom měli klientům co nabídnout," doplnil s tím, že personální agentura nehledá jen nové pracovníky do vyrůstajících nových závodů, ale spolupracuje i se školami. „Na situaci reaguje i učňovské školství v regionu. Školy začínají vytvářet nové obory, třeba logistické," uvedl Deníku Bakaj.

Agentura bude ve spolupráci s Úřadem práce Tachov a správci průmyslových zón pořádat nábory. Zároveň se řeší doprava zaměstnanců do práce. Například do CTParku v Nové Hospodě povede několik svozových linek –  z Tachovska, z Plánska, z Borska, pravděpodobně také z Plzně.

„O dopravní obslužnosti se v souvislosti s rostoucím počtem investorů v průmyslových zónách jedná," potvrdil Eduard Šimůnek z Úřadu práce v Tachově.
Úřad eviduje v tachovském okrese přibližně 3200 lidí bez zaměstnání. Míra nezaměstnanosti v tomto případě tedy činí 8,7%, celostátní míra nezaměstnanosti je o jednu desetinu nižší. „Poslední dva až tři roky je tento údaj na Tachovsku víceméně stabilní," uvedl Deníku.
Tachovský Úřad práce rovněž připravuje, podle požadavků zaměstnavatelů, různé rekvalifikační kurzy.

Úřad práce v Tachově spolupracuje nejen s personálními agenturami, ale samozřejmě také s investory a zaměstnavateli. „Cílem je obsadit požadovaná místa co největším počtem lidí z regionu," vysvětlil Eduard Šimůnek.

To potvrdil také Petr Bakaj z agentury Hofmann Wizard. „Proto spolupracujeme s úřadem práce i se školami a dalšími institucemi, chceme nabídnout možnost uplatnění především lidem z tachovského regionu," uvedl.

I když firmy působící v průmyslových zónách tachovského okresu bazírují především na kmenových zaměstnancích a snaží se budovat stabilní pracovní týmy, služeb agenturních pracovníků využívají víceméně všechny.

Například ve společnosti Ideal Automotive, která má závod v Nové Hospodě a buduje další fabriku v průmyslové zóně Ostrov u Stříbra, je v současnosti podíl agenturních pracovníků zhruba čtvrtinový. Deníku to nedávno řekl ředitel závodu Luděk Bejvl. „Snažíme se ale zdokonalovat naši personální politiku, aby se podíl agenturních pracovníků postupně snižoval. Cílem je, aby počet lidí, které u nás pracují na základě smlouvy s agenturou, činil okolo patnácti procent," uvedl ředitel.

Kromě Idealu, který by měl v příštích měsících zaměstnat zhruba pět set nových pracovníků, se buduje závod na výrobu kancelářského nábytku v Ostrově u Stříbra, další dva investoři postaví v příštích měsících nové výrobní závody v Nové Hospodě. Dohromady by v nich mělo najít práci více než sedm set lidí, a to v časovém horizontu přibližně dvou let.

Ještě v letošním roce dokončí stavbu nové fabriky firma RSF Elektronik na kraji Stříbra. Ta většinu pracovníků přesune z Chotěšova, ale i tak zde vzniknou desítky nových míst. Podle Bakaje se rýsuje také nový investor v zóně po bývalém Siemensu nad Stříbrem. „A pokud vyjde záměr outletu u Benešovic, vzrostou požadavky o další stovky lidí," doplnil Bakaj.