Cyklostezka vede z části zahrádkářskou kolonií a s tím souvisely další práce, které na stavbu komunikace navazovaly. "V současné době jsou dokončeny nové rozvody vody pro uživatele zahrádek, kompletní konstrukční podsypy komunikace a také finální asfaltový povrch," informuje vedení města na oficiálním městském facebooku.

Stavební firma ještě dokončuje krajnice a přístupy do zahrádek. "Ty jsou pod úrovní komunikace. Zde budou zhotovena nová schodiště. V některých místech dojde k úpravě podkopových desek a zajištění svahů proti erozi. Prosíme všechny zahrádkáře, aby byli ještě chvíli trpěliví, nejedná se o konečný stav díla," dodávají starosta Martin Záhoř s místostarostou Karlem Lukešem.

close Položen už je asfaltový povrch. info Zdroj: Město Stříbro zoom_in Výstavba stezky pro cyklisty také zlepší přístup do ulice Zadní a do vlastní zahrádkářské kolonie z ulice Májové. Tam doposud sloužila jako přístupová pouze prašná cesta. "V rámci vedení města zvážíme formu úpravy této cesty, buď formou recyklátu, v případě příznivých podmínek i asfaltovým kobercem," uvádí představitelé města.

Po dokončení všech zbývajících prací bude nová cyklostezka uvedena do provozu, podle místostarosty by se tak mohlo stát už koncem dubna.