Nové byty, sportovní hřiště, obchody, odpočinková zóna a pracovní příležitosti nabízí obyvatelům Stříbra projekt, jehož cílem je využití bývalých kasáren ve Stříbře.
Smlouvu o spolupráci při rozvoji území kasáren podepsali starosta Stříbra Miroslav Nenutil a za dodavatele generální ředitel britské firmy Waystone Stuart Mc Loughlin.

„Práce by měly být zahájeny ještě v letošním roce a dokončení celého projektu, který se bude skládat z kombinace prvků volného času a bydlení, průmyslového i komerčního využití, je plánováno v horizontu dvanácti až patnácti let,“ nastínil jednatel firmy Waystone Vladimír Müller.
Stříbro tak vlastně dostane nové předměstí.

„Společným snažením chceme vytvořit novou část Stříbra se všemi městotvornými prvky. Těší mne, že s prvními výsledky naší spolupráce se občané budou moci seznámit už v letošním roce,“ řekl starosta Stříbra Miroslav Nenutil.
Námi dotázaní obyvatelé města proti projektu nic nemají.

„Myšlenka je to určitě dobrá. Teď půjde jenom o to, aby se za roky, co výstavba bude trvat, vzhledem k hospodářské krizi něco podstatného nezměnilo. Tím poukazuji na plánovanou nabídku pracovních míst v areálu kasáren,“ řekl František Látal.
Investor o pracovní příležitosti v bývalých kasárnách strach nemá. „Už v současné době je zde o podnikání zájem,“ podotkl Müller.
K výstavbě bytů poslouží východní část lokality bývalých kasáren.
Zajímalo nás, kolik bytových jednotek v areálu vyroste.

„K tomu mohu v současné době uvést pouze to, že se bude jednat o rezidenční byty, které budou stát co nejblíže městu,“ odpověděl jednatel společnosti.
Pro britský Waystone není smlouva o spolupráci první, kterou se Stříbrem firma podepsala.
V loňském roce získala od města smlouvu o exluzivitě právě ve vztahu ke stříbrským kasárnám.

„Firma byla jedna ze dvou, které se ohledně využití kasáren zúčastnily výběrového řízení a vyhrála ho,“ uvedl místostarosta Stříbra Pavel Tóth.
Britové jsou stoprocentním investorem.

„Město náš projekt nepřijde ani na korunu,“ podotkl jednatel společnosti Vladimír Müller. Kolik ale bude uskutečnění projektu stát, v současné době firma ještě neví. „Je to akce dlouhodobého charakteru,“ vysvětlil jednatel Waystone.

„Podpis smlouvy se Stříbrem představuje pro naši společnost významný mezník. Těším se na dlouhodobou a produktivní spolupráci,“ řekl generální ředitel společnosti Waystone Stuart McLoughlin.