Právě v rámci odborného výcviku se přímo setkaly s pacienty. „Během tří let odborného výcviku se naučily celkovou ošetřovatelskou péči nižšího zdravotnického personálu, tedy práci s pacientem na lůžku, zajištění všech jeho biopsychosociálních potřeb a asistují zdravotním sestrám při ostatních odborných výkonech,“ vysvětlila vedoucí ošetřovatelského týmu nemocnice ve Svaté Anně Miroslava Kordíková.

Do oboru ošetřovatel nastupuje ročně v plánské živnostenské škole zhruba deset žákyň. Nemocnice Svatá Anna je jejich základním pracovištěm, které zajišťuje odborný výcvik, aby byly připraveny na závěrečnou zkoušku, která je pak opravňuje vykonávat povolání ošetřovatelky.

Žákyně absolvují státní závěrečnou zkoušku ve třech částech – písemnou, praktickou a ústní.

První dvě zkoušky, písemnou a praktickou, už mají budoucí ošetřovatelky za sebou. Poslední část zkoušky je čeká v úterý 18. června, a to ústní zkoušky. Poté se z nich stanou odborní zdravotní pracovníci. Po úspěšném složení celých závěrečných zkoušek získává absolvent uvedeného oboru výuční list s europasem. S tímto europasem mohou nastoupit do nemocnice, případně i do domů sociálních a pečovatelských služeb. Uplatnění často nacházejí studentky Střední školy živnostenské v Plané právě v Nemocnici následné péče Svatá Anna. Ošetřovatelský personál této nemocnice totiž tvoří absolventky školy z 80 procent.