Výsledkem je, že minerální pramen „Na Minerálce“ je v provozu a rozbory hodnot jsou bez závad. Zkoušku provedl akreditovaný Zdravotní ústav Ústí nad Labem a výsledky neukázaly nadlimitní hodnoty ve zkoumaných vzorcích.