Nejvíce plynů, které způsobují kyselé srážky, produkuje na Tachovsku výkrmna prasat v Brodu nad Tichou a chov prasat v Lomu u Tachova. Informovalo o tom sdružení Arnika, které se sledováním životního prostředí zabývá. Obě provozovny vypustily za uplynulý rok do ovzduší dohromady přes 98 tun amoniaku. Podle Jindřicha Petrlíka ze sdružení Arnika se tak řadí k malým znečišťovatelům ovzduší v rámci kraje.

„Nejvíce skleníkových plynů a látek způsobujících kyselé srážky vypustily do ovzduší energetické provozy,“ uvedl Petrlík. „Takové jsou výsledky analýzy, kterou zpracovala Arnika pro Plzeňský kraj na základě dat, jež jsou podkladem pro Integrovaný registr znečišťování za rok 2006,“ dodal. Organizaci Respo Tachov, která provozuje výkrm prasat v Brodu i produkční stanici selat v Lomu, výsledek překvapil.

„O měření jsme nevěděli. Hodnoty, které byly naměřeny, jsou v souladu s hlášeními, jež každoročně zasíláme úřadům,“ uvedl ředitel společnosti František Šavel. Do budoucna chtějí množství látek zredukovat. „Na oba provozy máme vydané integrované povolení, v jehož rámci jsou stanovena opatření, která povedou ke snížení emisí plynů. V Brodu pak připravujeme výstavbu bioplynové stanice, která by podle dostupných informací měla také pomoci řešení současného stavu. Je to náročná investice, zvláště pak v kontextu se současnými výkupními cenami prasat,“ dodal ředitel.

Arnika se ve studii zaměřila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování, skleníkové plyny a na plyny přispívající k tvorbě kyselých srážek.