Představitelé státní správy obou bavorských regionů navštívili Plzeňsko na pozvání hejtmana Petra Zimmermanna, aby projednali program listopadové konference o přeshraniční spolupráci. „V Plzeňském kraji jsem poprvé a krajina na mě hodně zapůsobila. Vyšlo nám také počasí. Váš kraj je velmi bohatou kulturní zemí a jsem rád, že máme takové sousedy,“ vyjádřil se Heinz Grunwald, který se těšil na lázeňskou kúru v Konstantinových Lázních. „U nás máme také lázeňská města, tak mohusrovnávat.“ „Spolupráce s Plzeňskem je jedinečná a velmi pozitivní,“ dodal jeho kolega Wolfgang Kunert