"Bylo pondělí, pravé poledne. Právě v tu dobu proběhla v celém Československu generální stávka. A tak jsem prohrabal krabice se starými fotografiemi abych se podělil se vzpomínkou na tuto dobu i s ostatními čtenáři Deníku," dal vědět Jan Semjan.