Pro vstup do budovy používejte pouze hlavní vchod. V budově polikliniky používejte roušky a dezinfekci rukou.