Bohoslužbě a následnému slavnostnímu obědu byl přítomen také nejvyšší představitel této církve v České republice a ve Slovensku, metropolita Kryštof. Toho přivítal tachovský pravoslavný farář Milan Horvát před chrámem sv. Máří Magdalény chlebem, jenž otec Kryštof požehnal.

„Osmadvacátý říjen je svátkem svatého knížete Rostislava, který do českých zemí pozval slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Tento svátek patří v naší církvi k těm nejvýznamnějším,“ uvedl Horvát.

Kromě několika desítek věřících se při dopolední liturgii sešlo také několik pravoslavných kněží z různých českých farností. „Oltář v tachovském chrámu svaté Marie Magdaleny je zasvěcen právě knížeti Rostislavovi, což je důvod, proč se tady společně každý rok scházíme,“ vyjádřil se metropolita pravoslavné církve otec Kryštof.

Po bohoslužbě se její účastníci přesunuli do jedné tachovské restaurace ke svátečnímu přípitku a obědu, kde kněží požehnali pokrmům a popřáli tachovskému kolegovi ke kulatému životnímu jubileu.