„Dovolíme si návštěvníkům představit společný projekt Evropské Unie z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko pro roky 2007 až 2013. Tento program se jmenuje Na Zlaté cestě – historický park Bärnau – Tachov / Pernolec,“ sdělil Deníku za sdružení Terra Tachovia Roman Soukup.

Expozici spolků Terra Tachovia a Via Carolina najdou návštěvníci slavností za kostelem na Husím plácku vně hradby u Krvavé uličky – u tělocvičny Základní školy v Kostelní ulici. „Dozvíte se o rozměrech a jedinečnosti německo – českého projektu, o jeho jednotlivých etapách, smyslu, jeho přínosech k povzbuzení vzájemných vztahů a pro budoucnost našeho regionu na hranici. Ukážeme, jak jsme se loni naučili do kamene tesat a železo kout. Děti si budou moci vyzkoušet sochání z připravených tvárnic a kreslení mapy původní trasy středověké Zlaté cesty,“ dodal Soukup.