Zaměstnané maminky mohou do mateřinky zapsat také dítě, které dosáhlo dvou let, pro ty je ve školce kvalifikovaná chůva. V letošním roce do třídy dochází 23 dětí. Na třídu Berušek dohlíží paní učitelky Pavlína Bendová a Ludmila Leheňová. Jako chůva tady působí Silvie Sintová. Děti se vzdělávají v rámci Školního vzdělávacího programu, který je přizpůsobený potřebám dětí v projektu Barevná školka. každý den pro ně paní učitelky vymýšlejí zajímavý program plný písniček, her a divadélek.