Projekt mapuje historii těžby, zpracování a dopravu dřeva na Šumavě a v Bavorském lese. Téma dřevařství spojující celý region je uceleně zpracováno a prezentováno formou jedné propojené a tematicky ucelené expozice na rozsáhlém území od Neuschönau přes Modravu, povodí Vydry a horního Pootaví až po Dlouhou Ves. Expozice začíná naučnou stezkou, klauzy a plavebním kanálem v Neuschönau, dále navazuje územím těžebních revírů na česko-bavorském pomezí a venkovními expozicemi na Modravsku, Poslední část se věnuje plavení dřeva a vorařství na horním toku Otavy.

V rámci projektu bylo vybudováno centrum dřevařství v Neuschönau či zřízena venkovní expozice dřevařství v Modravě.V rámci projektu bylo vybudováno centrum dřevařství v Neuschönau či zřízena venkovní expozice dřevařství v Modravě.Zdroj: Mikroregion Šumava-západ.V Dlouhé Vsi je díky projektu Muzeum dřevařství s venkovní expozicí. „Pro potřeby provozu muzea byla postavena nová stylová budova, která se nachází při hlavní silnici vedoucí ze Sušice na centrální Šumavu,“ informoval starosta Dlouhé Vsi Dušan Rovňan. Doplnil, že uvnitř je instalována expozice s tématem lesa, historie dřevařství, zpracování a dopravy dřeva. Prostor kolem muzea je věnován venkovní expozici s replikou voru a zvětšenou maketou krabičky zápalek. Venkovní expozice zahrnuje i informace a odkazy na historii dřevařství v Dlouhé Vsi, která byla vybudována jako dřevařská osada. Do dnešní doby se zde zachoval jedinečný soubor dvojdomků s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě, které dal pro své zaměstnance v první polovině 19. století postavit majitel panství kníže Schwarzenberg. „Vedle bývalého vaziště vorů stojí dodnes hradlový most a provozované dřeviště, jehož historie je stará skoro 200 let. V objektu bývalého hamru Branau byla založena v osmdesátých letech 19. století fabrika na výrobu zápalek. I tato dřevozpracující továrna funguje do dnešních dnů,“ uzavřel Rovňan.

Co nabídnout má i venkovní expozice dřevařství Modrava. „Je tematicky zaměřená na těžbu dřeva, jeho prvotního zpracování a transport k vodní dopravní cestě. Za zhlédnutí určitě stojí dřevorubecká chýše, milíř na výrobu dřevěného uhlí či sáně na svážení dřeva. Exponáty jsou opatřeny informačními tabulemi,“ uvedl starosta Modravy Antonín Schubert.

Projekt je z 85 % spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a na české straně 5 % ze státního rozpočtu z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Dále se deseti procenty podílí na české části rozpočtu obce Dlouhá Ves a Modrava, Západočeská univerzita v Plzni a patnácti procenty na bavorské části Obec Neuschönau a Národní park Bavorský les.