„Podobně jako jiné městské úřady vykonáváme na základě veřejno – právní smlouvy přestupkovou agendu i pro spádové obce,“ uvedla Marcela Brabcová z plánské radnice. „K nám patří Brod nad Tichou, Broumov, Chodová Planá, Chodský Újezd, Lestkov, Kočov a Zadní Chodov.

Připouští, že práce rok od roku přibývá, i to že vzrůstá agresivita, kterou účastníci řízení často směrují i na přestupkovou komisi. „Neberou si před námi servítky. Především řešíme porušováním občanského soužití, lidé si stěžují na všechno možné. Výjimkou nejsou ani spory v rodině. Na úseku přestupků proti majetku se zabýváme především poškozováním věci nebo drobnými krádežemi do pěti tisíc korun. V naší pravomoci je možnost udělení napomenutí až po pokutu, a to podle druhu přestupku,“ informovala Marcela Brabcová. Komise v Plané zasedá a jedná dvakrát až třikrát do měsíce.

Při tachovském městském úřadu mají přestupkové komise hned tři. Každá je tříčlenná a předsedají jim Vladimír Tahovský, Katuše Filová a Hana Němečková. I tady potvrdil vedoucí odboru vnitřních věcí Vladimír Tahovský nárůst řešených případů. „Ročně je to do tří set přestupků. Roste i agresivita. S tou se nejčastěji setkáváme v případech, kdy viník jedná pod vlivem drog a alkoholu nebo při krádežích v supermarketech,“ uvedl. „Zatím se nám daří je usměrňovat. Stalo se, že před komisi přišla rozhádaná dvojice, které jsme navrhli smír a při odchodu dal partner přítelkyni dokonce na důkaz usmíření polibek,“ uvedl jeden z úsměvných případů, který na rozdíl od jiných dopadl dobře. Vzpomněl i na další případ, kdy se pohádali příbuzní kvůli dědictví.

„Existují notoričtí stěžovatelé, kterým vadí absolutně všechno. Stěžují si na ohňostroj, rušení nočního klidu, štěkání psa a dokonce i na kokrhání kohouta. Do této skupiny patří i lidé s psychickými problémy.

V Tachově řeší na základě veřejno – právní smlouvy i přestupky z deseti okolních obcí. Výjimkou je Obora, která si agendu vedla sama, ale nyní chce s Tachovem uzavřít také smlouvu. Příslušné obecní úřady za to platí paušální poplatek tisíc korun a za každý jednotlivý případ pak pět set korun. „Na rozdíl od soudu jsou naše jednání neveřejná a jsme povinni o nich zachovávat mlčenlivost,“ řekl Tahovský.

Ve Stříbře mají jiný systém, zde se pro přestupky všeho druhu zabývá správní odbor. Tam příslušní pracovníci řeší nejen již zmíněnou agendu, ale také přestupky v dopravě, na úseku pojištění vozidel a další. „Tuto agendu vykonáváme pro všechny obce v našem správním obvodu,“ uvedla vedoucí odboru Regina Křížová. Přestupky proti občanskému soužití a majetku má na starosti Milan Bouzek a Tomáš Adam.

„Zabýváme se případy od krádeží po fyzické násilí. Stoupá jejich počet, roste agresivita. Do sporů se dostávají především konfliktní lidé a někdy je opravdu těžké je zvládnout. Verbální napadení je v naší práci zcela běžné,“ potvrdil Tomáš Adam.