Hlavním cílem je předcházet dětským krádežím, lhaní a podvádění. „Prev-centrum Tachov je prvním, koho Krajský úřad Plzeňského kraje přizval ke spolupráci na tomto záměru. Projekt bude dotovat ministerstvo vnitra v rámci projektu Partnerství 2007,“ informoval nás pracovník Prev-centra Tachov Václav Hlaváč.

Tachov tak zahajuje projekt s názvem Sanace rodin ve vybraných regionech Plzeňského kraje, zaměřený na děti ohrožené rizikovým prostředím. Pomohou lidé, kteří s dětmi pracují, to znamená lékaři, učitelé, vychovatelé a další. „Takový tým se pokusí předcházet dětské kriminalitě v našem okrese,“ uvedl Hlaváč. Jak na to? „První cílovou skupinou se stanou vybrané děti ve věku 12 – 18 let, které už mají zkušenost s delikventním chováním,“ vysvětluje Hlaváč.

Pro tyto děti a jejich rodiny je připraven individuální poradenský plán zaměřený na řešení problémů dítěte.Mohou to být například hrací automaty, šikana, agresivita, krádeže doma, lhaní, pozdní příchody, návykové látky. „Zároveň se budou posilovat schopností Jak daným problémům čelit,“ dodal Hlaváč.