Tradiční zpívání pod tachovským vánočním stromem již dlouhá léta patří charitě. Loni například věnovali peníze vybrané při tomto koncertu povodněmi zasažené mateřské škole v Chrastavě, před časem zase věnovali zpěváčci peníze na opravu varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Tachově. „Letos jsme se rozhodli, že vybrané finanční prostředky darujeme na transplantaci kostní dřeně do plzeňské fakultní nemocnice. Tachovští občané přispěli ve středu částkou téměř dva tisíce dvě stě korun,” řekl Deníku sbormistr Josef Brabenec. Při koncertu se posluchačům na tachovském náměstí představily všechny přípravky včetně hlavního sboru. Zazněly tradiční vánoční písně a koledy.