Vyhrál okresní kola biologické olympiády, dějepisné olympiády a zeměpisné olympiády. Zvítězil v krajském kole biologické olympiády a skončil na druhém místě krajského kola zeměpisné soutěže. „Matematickou olympiádu jsem neabsolvoval, tam bych asi neuspěl. Není to můj předmět, jsem spíše na humanitní obory,“ řekl o sobě.

Jak si vysvětluješ, že jsi uspěl v tolika vědomostních soutěžích?

Vděčím za to hlavně rodičům. Odmalička mne k tomu vedou, od dětství hodně čtu a zajímám se o různé věci. Potom má velkou zásluhu škola, která doporučuje, abych se do různých soutěží hlásil.

Nejdál jsi to dotáhl asi v biologické olympiádě. Vyhrál jsi krajské kolo, další pokračování nebylo. Proč zrovna tento obor?

Přírodopis je pro mne velkým koníčkem, věnuju mu hodně času, hlavně pak ptákům. A letos bylo v olympiádě téma přímo šité na míru, totiž Ptáci naší republiky. Tak to pro mne bylo dobré téma.

Musel ses na olympiády nějak speciálně připravovat, nebo jsi vycházel ze znalostí, které jsi pochytil normálně v učivu?

Hodně jsem se připravoval na dějepisnou olympiádu. Tam nikdy nevíte, co bude za otázky. Můžete se připravit na Lucemburky a vytáhnete si Přemyslovce. V zeměpisu dostanete téma, máte k dispozici atlas a můžete to probrat, jak chcete. To se nenaučíte, to musí v tom člověku být. Kdežto přírodopis a ptáci pro mne byli jednodušší, protože se o ně zajímám. Na dějepisnou olympiádu i na Eurorebus jsem se připravoval, vypadalo to těžší, než to nakonec skutečně bylo. Jinak jsem se na ostatní soutěže nějak výrazně nepřipravoval, vycházel jsem z toho, co jsem nastřádal učivem.

Co bylo takovým vrcholem v tvé účasti na různých soutěžích v tomto školním roce?

Vrcholem všeho byl asi Eurorebus. Tam jsem postoupil jako druhý z krajského kola zeměpisné olympiády a obsadil jsem v konkurenci 88 soutěžících z celé republiky dvaadvacáté místo. V této soutěži je třeba mít přehled o všem, není to pouze zeměpisná soutěž.

A která z těch soutěží byla pro tebe nejtěžší?

Nejtěžší asi bylo krajské kolo dějepisné olympiády. Učil jsem se na něco a nakonec tam bylo úplně jiné téma. Navíc mi systém připadal nešťastný a trochu nespravedlivý. Z okresního kola postoupil do krajského totiž každý, kdo dosáhl šedesáti procent bodů. Takže z jednoho okresu postoupil třeba jeden, z jiného jich mohlo postoupit klidně i jedenáct. Takový systém podle mého názoru snižuje úroveň toho kola.

Máš už představu o své budoucnosti? Na jakou školu půjdeš po prázdninách?

Půjdu studovat gymnázium do Mariánských Lázní. Je to blízko a také si nedovedu představit, že bych se učil třeba na kuchaře, nebo nějaké technické řemeslo. No a potom se uvidí, vím, že bych jednou chtěl být biologem nebo meteorologem. Meteorologie je můj velký koníček. Na to ale potřebuje člověk matfyz, což by pro mne asi nebylo jednoduché.

Jakým způsobem se o meteorologii zajímáš?

Zkoumám vývoj počasí. Spolupracuji s meteorologickým ústavem a měřím srážky. Mám doma srážkoměr a musím každý den v 7.09 hodin změřit, kolik srážek napršelo. Musím vést evidenci, v kolik hodin začalo pršet, zda padaly kroupy, jak intenzivní byly srážky, v zimě kolik napadlo sněhu a podobně.