A kontejnerové kolonie, které se na různých místech obcí a měst rozrůstají, mohou doplnit ještě speciální hnědé nádoby na biologický odpad z domácností.

Od začátku ledna totiž musí obce zajistit obyvatelům také možnost třídit biologický odpad – především se jedná o možnost ukládat do speciálních nádob posekanou trávu, listí, větve, ale také kuchyňský odpad, jako slupky od brambor, zbytky ovoce či zeleniny a podobně.

Řešení se nabízí různé, někde k tomu vybudovali například kompostárnu – jako například v Chodové Plané.

„Záležitost bioodpadu máme vyřešenou, funguje to už dva roky. Máme vlastní kompostárnu, kam mohou lidé prakticky denně odnést bioodpad z domácností," řekl Deníku chodovoplánský starosta Ctirad Hirš.

Podobně jsou na tom v městysu i s tříděním železného odpadu. „Sběrný dvůr funguje už asi tři roky. Sem mohou lidé nosit nejen železo a další kovy, ale i například velkoobjemový odpad," dodal starosta.

Jak informovala ČTK, obce si mohou samy zvolit, jak bude sběrná síť na bioodpad vypadat. Lidé jej mohou uložit do hnědých popelnic (s čímž se počítá hlavně ve větších městech), do svých kompostů na zahrádkách, nebo jej odvézt do sběrného dvora. Kolik má takových míst v obci fungovat, určeno ale není. Systém shromažďování, sběru, přepravy a dalšího odstraňování si mají obce stanovit samy.

Ministerským podpisem vyhlášky o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů vzniká obcím povinnost umožnit občanům v období od 1. dubna do 31. října třídění bioodpadu. Ten přitom tvoří až polovinu komunálního odpadu.

Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů, jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější. Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny.

Podobně jako v Chodové Plané mohou obyvatelé Kladrub ukládat bioodpad v kompostárně, která byla ve městě otevřena loni.
„Prvotně jsme kompostárnu vybudovali pro potřeby města, aby bylo v souladu se zákonem kam ukládat trávu, spadané listí a větve z obecních pozemků," vysvětlila Deníku starostka Kladrub Svatava Štěrbová.

Kompostárnu ale mohou zdarma využívat také obyvatelé Kladrub, kteří do ní mohou přivážet posekanou trávu, listí ze svých zahrad a pozemků, případně větve. Ty mohou přivážet celé, zaměstnanci je potom na místě zpracují.

Teoreticky by mohli občané do kompostárny ukládat i kuchyňský odpad, například slupky od brambor, ovoce, zeleniny a podobně. „Není na to ale zřízen svoz," podotkla starostka s tím, že přímo v Kladrubech jsou v sezoně vždy přes víkend umístěny na stálém stanovišti dva kontejnery, do nichž mohou obyvatelé odkládat zahradní odpad. Vždy v pondělí jsou pak kontejnery odvezeny do kompostárny. Ta je jinak otevřena každý všední den a vždy jednu sobotu v měsíci.