Jak ZČU informovala, Fakulta aplikovaných věd posunula termín pro podávání přihlášek k bakalářskému studiu na 14. dubna, Fakulta právnická stanovila pro všechny uchazeče nový termín na 15. dubna a Fakulta filozofická a Fakulta zdravotnických studií prodloužily lhůtu na 30. dubna.