Rodiče i děti uvidí běžný provoz školky, mohou nahlédnout do všech čtyř tříd a třeba se i zapojit do her nebo poznávání světa kolem nás. Mateřinka otevře veřejnosti dveře ve čtvrtek 
28. března od 8 hodin. „Přijít mohou nejen nováčci. Poznají činnosti, které děti v mateřské škole dělají, mohou si společně s nimi zazpívat nebo zahrát. Vtáhnou se tak do děje i do výuky. Rodiče se mohou zeptat na podrobnosti kritérií pro příjem do mateřinky," popsala Deníku ředitelka Ladislava Pitrová. Zápis do všech předškolních zařízení 
v Tachově je 4. dubna od 10 do 16 hodin.