„V návrhu počítáme s mírně schodkovým rozpočtem,” uvedl starosta Miroslav Kunt. „V příjmové části předpokládáme s příjmem ve výši 24 miliony korun, ve výdajové s části s částkou 26 milionů korun. Rozdíl pokryjeme z přebytku letošního roku.”

Jak dále starosta uvedl, největší investiční akcí příštího roku je vybudování dopravní a vodohospodářské infrastruktury v lokalitě nad školou. „Konkrétně to představuje zasítění šesti parcel pro výstavbu rodinných domů,” řekl starosta.

Další investiční akcí jsou úpravy v základní škole. Musíme dát nové vchodové dveře, upravit prostory a chodník před budovou. Podaří-li se získat dotace z grantu RWE, dokončíme ve škole výměnu oken,” vyjmenoval plány pro příští rok Kunt.