Odborné učebny druhého stupně ožily hlasy malých návštěvníků. V učebně přírodopisu si děti ověřily své znalosti z přírody při poznávačce rostlin a zkusily si též vytvořit preparát pro mikroskopování. V učebně fyziky a chemie pro ně byla připravena čtyři stanoviště se zajímavými pokusy. V jazykové učebně si děti zkusily vytvořit na počítači jednoduchý komiks a zahrály si deskovou hru o vodě. Ve zbylých učebnách si návštěvníci vyzkoušeli jednoduché programování. Další návštěva dětí z okolí se v přimdské škole uskuteční na jaře.

Jana Anděl Valečková