Jednotka sboru dobrovolných hasičů a Sbor dobrovolných hasičů v Přimdě vyjedou až k šedesáti událostem ročně. Kromě toho jsou schopni zasáhnout i v případech nehod na nedaleké dálnici, plynovodu nebo ropovodu.

Dosud ale museli sloužící hasiči využívat prostory staré hasičské zbrojnice, kde se kromě nezbytných oprav do modernizace neinvestovalo. „Využili jsme proto možnosti požádat o dotaci na celkovou rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice. Dotaci se nám podařilo získat, a příští rok v listopadu by se tak hasiči měli stěhovat do nových prostor,“ řekl Tachovskému deníku místostarosta města Přimda Jiří Kadera a dodal, že zástupci města o rekonstrukci hasičské zbrojnice usilovali i z toho důvodu, že budova ze sedmdesátých let minulého století byla energeticky náročná a stavebně nevyhovovala klimatickým podmínkám podhorského městečka. „Už před dvěma lety jme se sešli s projektanty, hasiči a obyvateli Přimdy a představili jsme jim záměr na přestavbu stávající hasičské zbrojnice. V letošním roce jsme pak vysoutěžili realizační firmu, která práce povede za přibližně jedenáct milionů korun,“ doplnil místostarosta.

Stará hasičská zbrojnice se tak postupně mění před očima a na konci rekonstrukce by zde měla stát moderní budova splňující současné požadavky na podobná zařízení, ve které místní hasiči naleznou důstojné podmínky pro výkon své činnosti. „Důkladně jsme zvážili všechny možnosti přestavby a spolu se zastupiteli se dohodli, že budovu rozšíříme o jedno garážové stání. Nad částí zbrojnice přistavíme podkroví, kde vznikne společenská místnost, kancelář a sklad,“ doplnil místostarosta a pokračoval. „Dobrovolné hasičské jednotky v Přimdě čítají přibližně pětatřicet hasičů, máme kroužek malých hasičů a do party patří také naše manželky a partnerky. Chceme, aby se zde všichni mohli scházet a měli dostatečné zázemí, teplo a vlídné prostory kolem sebe.“

Kromě nové hasičské zbrojnice ale v Přimdě chtějí realizovat ještě výstavbu nádrže na vodu hned vedle hasičárny. „Prostor vedle budovy to umožňuje, a tak jsme toho využili. Naši hasiči dosud neměli zdroj vody a při zásazích museli brát vodu z hydrantu nebo ji nabrat z Václavského rybníka. Nádrž bude mít obsah vody dvaadvacet kubíků vody,“ uzavřel Jiří Kadera.
Na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice jdou prostředky z dotace, a to ve výši osmdesáti procent. Zřízení požární nádrže na vodu si město Přimda realizuje ze svého rozpočtu.