Do života tam bylo uvítáno sedm nových občánků. Členka městského zastupitelstva Marie Vítková přivítala Honzíka Sedláka, Danielku Novákovou, Soničku Salabovou, Rudíka Skálu, Petříka Šperku, Emičku Šulanovou a Moničku Zavidčákovou. „Společně s vámi prožíváme radost nad vznikem nového života,“ oslovila zastupitelka rodiče. „Váš život bude obohacen nejen o radosti, čekají vás zároveň ale také starosti. Věříme, že se na své potomky budete snažit působoit co nejlépe, aby získali ten nejsprávnější charakter,“ pokračovala zastupitelka.

„Naučte děti vážit si svých rodičů i prarodičů,“ vyzvala Marie Vítková. Novým občánkům zastupitelka města popřálá šťastné dětství. „Přeji vám, abyste vyrůstali v děti, které svým rodičům budou dělat jen samou radost,“ uvedla. „Kdybychom nahlédli do pamětních knih, zjistili bychom, že tomu není zase tak dávno, co jsme zde vítali vás,“ připomněla rodičům životní zážitky matrikářka Městského úřadu v Přimdě Jiřina Hlaváčková.

Své budoucí kamarády i jejich rodiče a příbuzné přišly do obřadní síně pozdravit děti z přimdské mateřské školy. Ty si pro batolata připravily pásmo písniček, básniček a tanečků. Nechyběly ani podpisy rodičů do pamětní knihy města, maminky dostaly květiny, děti pak drobný dáreček. Vítání novoobčánků do života se ve čtvrtek letos konalo poprvé. „Tradičně v květnu,“ připomněla Jiřina Hlaváčková. „Tento nádherný zvyk má hluboké kořeny. Naši předkové ho nazývali vítání do obce. Starosta vždy oslovil novorozence slovy: Vyrůstej ve zdraví, vyrůstej do krásy, vyrůstej pro radost obce,“ uvedla zastupitelka Přimdy Marie Vítková.