Do života zastupitelka města Marie Vítková postupně přivítala Davídka Augustina, Lukáška Trhlíka, Johanku Junkovou, Emilku Langmajerovou, Kubíka Podlenu, Amálku Šperkovou a Oldříška Skálu. Zastupitelka popřála rodičům dětí, aby ze svých ratolestí vychovali slušné a poctivé občany, novoobčánkům pak šťastné dětství a plno rodičovské lásky.

Jako už tradičně si pro tuto příležitost připravily kulturní pásmo děti z přimdské mateřské školy, které si za své vystoupení vysloužily od přítomných uznalý potlesk. Následovaly podpisy rodičů do pamětní knihy města, maminky dostaly květiny, pro své děti pak dárek v podobě fotoalba.