Hlavními aktéry byli žáci, kteří jsou zapojeni do mezinárodního projektu z programu Erasmus+. Ti pro své spolužáky z druhého stupně připravili zábavné odpoledne zaměřené na cizí jazyky. "Úkolem jednotlivých družstev bylo přiřadit k sobě česká a anglická přísloví, natočit krátká videa s představením se v různých evropských jazycích, poskládat pexeso s písmeny v latince a cyrilici, poznat různé jazyky z audionahrávky, vyplnit jazykové kvízy a složit puzzle z přísloví v angličtině, češtině, polštině, slovenštině a srbštině," popsala vyučující Jana Anděl Valečková. Zmíněnými jazyky hovoří žáci partnerských škol, které jsou do projektu "CLIL across the borders – enjoy and learn" zapojeny.

Jak dále koordinátorka projektu za přimdskou školu uvedla, další den se konala společná česko-polsko-slovensko-srbská online hodina věnovaná Evropskému dnu jazyků. "Žáci z Přimdy, Mielżynu, Sliače a Despotovacu během ní vytvořili společný elektronický plakát s frázemi v našich národních jazycích a angličtině a zahráli si kvíz o našich zemích, který pro všechny připravil slovenský tým," uvedla Anděl Valečková.

Další fáze projektu pokračovaly v hodinách angličtiny, při kterých vytvářeli žáci plakáty s frázemi a palindromy v různých evropských jazycích.

Základní škola v Přimdě se do evropských projektů programu Erasmus+ zapojuje pravidelně už několik let a získala za tuto aktivitu řadu ocenění.

Vstup do Domova pro seniory Panorama v Tachově.
Větší strach než z covidu má obyvatel Panoramy ze samoty