Kolik obyvatel žije na správním území Starého Sedla?

Ve Starém Sedle a jeho dvou spádových obcích, Racově a Darmyšli, žije 237 obyvatel.

Jaká investiční akce je v současné době pro obec prioritou?

Je to rekonstrukce obecního úřadu, která zahrnuje výměnu oken a dveří a také opravu sociálního zařízení. Investice si vyžádají 452 tisíc korun. Dotaci na rekonstrukci jsme získali prostřednictvím Místní akční skupiny Český les z finančních zdrojů Evropské unie, deset procent činí podíl obce.

Co Staré Sedlo a kulturní život?

Je přiměřený počtu obyvatel a velikosti obce. Pořádáme maškarní bály, besídky pro děti, konají se zde podnikatelské plesy. Samozřejmě zde máme akce typu stavby máje. Možnost pro setkávání obyvatel tady určitě jsou.

Co je pro obec největší problém?

Nedostupnost financí pro vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domků dle územního plánu Starého Sedla. Devět a půl milionu korun je pro obecní rozpočet částka hodně vysoká a nemožná.

Co vás jako starostu nejvíce těší?

Že se nám ve spolupráci se zastupiteli daří udržovat pořádek v obcích, například formou údržby zeleně. Tím pádem jsme pro turisty zajímaví.

Jak je to u vás s dopravní obslužností?

Téměř čtyřicet let se na ní nic nemění. V podstatě funguje podle možností. Největší problém je se spojením do stodské nemocnice.

Jak se starostuje obcím, kde dohromady žije 237 obyvatel?

Není rozdíl v práci pro vesnici, kde žije dvě stě obyvatel, nebo pro obec s osmi sty občany.