„Policejní komisař odložil případ masivního úhynu divokých prasat na Stříbrsku, kterým se kriminalisté intenzivně zabývali od počátku dubna letošního roku," uvedla policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Policisté vedli rozsáhlá šetření, shromažďovali a vyhodnocovali stopy a prováděli výslechy osob. Úzce spolupracovali s několika institucemi, zejména s příslušným odborem životního prostředí, mysliveckými sdruženími a státními veterinárními ústavy, které požádali o provedení pitev a toxikologických vyšetření více než deseti zajištěných vzorků a uhynulých kusů. Jako příčina úhynu byla stanovena otrava ethylenglykolem, který je obsažena například ve fridexu.

„Ve spolupráci s HZS provedli policisté rozsáhlou akci podél toku řeky Mže, při které hledali uhynulé kusy. Přes všechna přijatá opatření se však nepodařilo ustanovit pachatele, ani to, jakým způsobem byla uvedená látka zvěři podána. I přesto policisté po pachateli i nadále pátrají a v případě, že se podaří zjistit nové skutečnosti, bude trestní řízení neprodleně obnoveno," informovala mluvčí.