Více o činnosti tachovské organizace Českého svazu žen za uplynulý rok nám řekla její předsedkyně Věra Veselá.

Co bylo pro členky organizace stěžejním bodem v úvodu loňské sezony?

Jedním z takových hlavních bodů počátku loňského roku bylo 11. března setkání se starostou Tachova Ladislavem Macákem na radnici, kterého jste se také zúčastnil. Starostu jsme seznámily s činností základní organizace. On pak s námi hovořil o tom, co nás zajímalo. Dozvěděly jsme se co město plánuje s bývalou Rybenou, o výstavbě v lokalitě třešňovka, hovořilo se o plánské nemocnici i o problémech s parkováním na sídlišti Rapotín. Starostovi jsme předaly dárek – malovaný hrnek a sešit receptů.

Když jste zmínila recepty – vy jste uspořádaly také jednu soutěž pro mlsné jazyky…

Připravily jsme společensko soutěžní odpoledne o nejlepší štrúdl. Podmínkou soutěže bylo donést šišku štrúdlu. Porota vyhodnotila sladké i slané dobroty a byly předány ceny za první až třetí místo. Předala je předsedkyně okresní rady svazu žen Anna Štelmáková a další člen poroty pan Mihál. Po skončení soutěže si členky zhotovily podle šablon stojánky na vajíčka a další papírové dekorace k Velikonocím.

Uspořádaly jste také nějaký společný výlet?

Výlet se uskutečnil jedenáctého května, a to do záchranné stanice zvířat ve Studánce. Ženy donesly pro zvířata krmení – suchý chléb, rohlíky, piškoty a podobně.

V podstatě každý spolek či organizace pořádá nějakou členskou schůzi nebo valnou hromadu. Svolává také tachovský svaz žen něco podobného?

Měly jsme okresní shromáždění a členskou schůzi. Okresní shromáždění se konalo 19. listopadu za účasti žen z okresu Tachov. Byla hodnocena činnost k 30. září, rozpočet a stav finančních prostředků. Také členská základna a placení členských příspěvků za rok 2009. Hovořilo se mimo jiné o činnosti a zaměření v roce 2010. Členská schůze se konala závěrem roku, osmého prosince. Sešly jsme se v síni Muzea Českého lesa, kde s námi hovořila ředitelka muzea Jana Hutníková. Po schůzi jsme v muzeu poslouchaly koledy v podání Tachovského dětského sboru a prohlédly si výstavu Betlémů. Výstava byla vzorně připravena. Ochutnaly jsme také perníčky a jiné sladkosti.

Zapojují se členky tachovské organizace Českého svazu žen také do jiných aktivit, než do těch, které pořádá organizace?

Ženy se zapojily také do akce Nadace žena pro rok 2009, ke které se vyjádřily písemně na téma Zdraví a bezpečí seniorů. Zaslaly fotočky z činnosti žen. Členky se rovněž zapojily do různých aktivit v době volna. Třeba do péče o květiny, koupání v bazénu, absolvovaly vycházky po okolí i výlety po republice. Za jejich činnost jim patří velké poděkování.